e

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w której zakres wchodzi m.in. reprezentacja przed
sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi,
sporządzanie projektów umów i opinii prawnych.