e

Kancelaria zajmuje się reprezentacją przed
organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
oraz sporządzaniem pism procesowych w toku postępowania administracyjnego (odwołań od decyzji, skarg),
jak również udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych.