e

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.
prawo spadkowe, prawo rzeczowe, spraw dotyczących nieruchomości, spraw o zapłatę,
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, sporów wynikających z umów, windykacji należności.
Kancelaria zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, reprezentowaniem klientów przed sądami wszystkich instancji, sporządzaniem pism procesowych i opinii prawnych oraz udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa cywilnego.