e

W ramach usług kancelaria świadczy pomoc prawną w toku postępowania rejestrowego poprzez
reprezentowanie podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców,
zajmuje się sporządzaniem projektów umów, regulaminów, statutów, sporządzaniem opinii prawnych, udzielaniem porad prawnych.
Nadto w ramach świadczonych usług podejmuje się stałej obsługi spółek prawa handlowego.