e

Obrona we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym i sądowym)
zarówno w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, jak i w sprawach nieletnich.
Kancelaria zajmuje się również występowaniem w postępowaniu wykonawczym (jak np. o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary, w sprawach ozezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoruelektronicznego), a także reprezentowaniem pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli posiłkowych.