e

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują
reprezentowanie w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach,
dochodzenie świadczeń z ZUS,
udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych.