e

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie prawa rodzinnego obejmują reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, jak również udzielanie porad prawnych oraz przygotowanie pism procesowych i wniosków.